Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over onze service kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar onze klantenservice via het contactformulier op onze website. Daarmee stelt u ons in staat om onze zorg aan u te verbeteren. Onze medewerkers zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Geschillencommissie
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de geschillencommissie van webwinkelkeur.nl. Hieronder staan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze geschillencommissie :

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via http://www.webwinkelkeur.nl.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [info@schakelonderdelen.nl]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Webwinkel Keurmerk

Beste klant, wij zijn permanent gesloten. Dit komt omdat wij geen goede levering kunnen bieden en dat er heel veel niet leverbaar is. Wij zullen uw bestelling netjes verwerken. Hierover zal u snel een mail ontvangen. Wees niet bang dat u bent opgelicht dit is absoluut niet het geval. Heeft u vragen mail dan naar bestelling@schakelonderdelen.nl